POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

Prin politica de confidențialitate se înțeleg condițiile în care Super Achievers SRL utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal. Scopul colectării datelor este de a asigura utilizatorilor informații și servicii de cea mai buna calitate.

Super Achievers SRL operează www.superachievers.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site în vederea efectuării de înscrieri, comenzi și achiziționarea de servicii online.

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal
  1. In vederea desfasurarii activitatii sale, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (clienti si potentiali clienti) vor fi prelucrate  de catre:

SUPER ACHIEVERS S.R.L., persoană juridică romana, cu sediul social în Oltenita, Str. Mihai Bravu nr. 204, judetul Calarasi, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul Calarasi sub nr. J51/71/2018, având CUI 35745416, în calitate de “Operator”.

1.2. Datele de contact ale Operatorului pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate sunt urmatoarele: Oltenita, Str. Mihai Bravu nr. 204, judetul Calarasi, e-mail contact@superachievers.ro.

2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul activitatii Operatorului

2.1. In cadrul activitatii sale, Operatorul va colecta urmatoarele una sau mai multe categorii de date cu caracter personal ale clientilor sai sau ale potentialilor sai clienti, dupa cum urmeaza:

 1. nume si prenume;
 2. date referitoare la activitatea profesionala: domeniu de activitate, profesie, pozitie in companie;
 3. numar de telefon;
 4. adresa de e-mail;
 5. localitate de domiciliu;
 6. note referitoare la discuțiile cu clientul;
 7. feedback dat de client;
 8. orice informație legată de contractarea serviciilor oferite de Operator.
 1. Furnizarea datelor cu caracter personal
  1. Datele cu caracter personal enumerate mai sus sunt furnizate de client sau potential client dupa cum urmeaza:

(i) solicitarea de servicii

În momentul solicitării unuia dintre serviciile Operatorului, prin completarea formularului disponibil pe website-ul www.superachievers.ro sau in cursul furnizarii acestor servicii, fie la telefon, fie in cursul intalnirilor fata in fata sau online. Refuzul furnizării datelor va avea drept consecință imposibilitatea furnizarii serviciilor Operatorului.

(ii) înscrierea la Newsletter

Datele furnizate pentru înscrierea la newsletter (nume si adresa de email) sunt folosite în scopul de a va trimite periodic informații de interes din domeniul de dezvoltare personală si profesională – articole si alte resurse precum si informații privind promoții, evenimente, produse și servicii.

Aceste date personale vor fi stocate până în momentul în care vă veți exprima dorința de a vă dezabona, prin butonul ‘dezabonare’ aflat in partea de jos a newsletterului, după care vor fi distruse.

(iii) formulare înscriere și de contact din paginile de servicii/evenimentelor

Datele cu caracter personal, solicitate în acest tip de formular (nume, adresă de e-mail) sunt folosite în scopul confirmării comenzii și ulterior pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale ce derivă din contractul comercial la distanță.

4. Scopul procesării

4.1. Datele cu caracter personal ale clientilor sau ale potentialilor clienti, inclusiv ale celor care s-au inscris la newsletter (denumiti in continuare “Persoane Vizate”) vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

 1. furnizarii serviciilor sale;
 2. indeplinirii obligatiilor legale, inclusiv cele fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

5. Temeiul juridic al prelucrării

5.1. Datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate vor fi prelucrate de Operator in baza unuia sau mai multor dintre urmatoarele temeiuri juridice:

(i) prelucrarea este necesara pentru excutarea contractului dintre Operator si client sau in vederea incheierii acestui contract;

(ii) prelucrarea este necesara pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Operatorului, inclusiv cele fiscale si financiar contabile;

 1. prelucrarea este necesara pentru interesele legitime ale Operatorului;
 2. in baza consimtamantului liber exprimat al acestora.

6. Destinatarii datelor cu caracter personal

  1. Datele cu caracter personal colectate in cadrul activitatii sale de catre Operator nu vor fi dezvaluite unor terti.
  2. Datele pot fi dezvaluite autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

7. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

7.1. Datele cu caracter personal ale clienților vor fi stocate de către Operator timp de 5 ani de zile de la expirarea contractului dintre acesta si clientul respectiv.

7.2. Datele cu caracter personal ale clienților necesare pentru îndeplinirea obligatiilor fiscale si financiar-contabile ale Operatorului vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila.

7.3. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor care s-au inscris pentru newsletter vor fi stocate până în momentul în care utilizatorul isi va  exprima dorința de a se dezabona, prin intermediul butonului de dezabonare aflat in interiorul newsletterului

7.4. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

8. Drepturile Persoanelor Vizate

8.1. In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura Persoanelor Vizate, urmatoarele drepturi:

 1. dreptul la informare;
 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 5. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 6. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 7. dreptul la portabilitate a datelor;
 8. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 9. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare.

8.2. Persoanele Vizate isi pot exercita drepturile mentionate anterior fie printr-o cerere adresata Operatorului la adresa: Oltenita, str. Mihai Bravu nr. 204, judetul Calarasi, fie prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail contact@superachievers.ro.

8.3. Solicitarea Persoanei Vizate va fi analizată și i se va răspunde în termen de o luna de zile de la primirea solicitării de către Operator, conform Regulamentului General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE.

9. Securitatea datelor cu caracter personal

9.1. Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinad Persoanelor Vizate.

 1. Modificarea Politicii de Confidentialitate

10.1. Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Politica de Confidentialiate oricand, in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale Persoanelor Vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe website-ul Operatorului si va deveni aplicabila de la data mentionata in aceasta.

 1. Alte prevederi

11.1. Datele personale ale Persoanelor Vizate vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

11.2. Prin completarea formularului disponibil pe website-ul www.superachievers.ro, potentialii clienti declara ca sunt de acord cu prevederile prezentei Politici de Confidentialitate si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Operatorului, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopurile mentionate in prezenta.

11.3. Organizatorul se obliga ca datele cu caracter personal sa nu fie transferate in afara Uniunii Europene si sa nu fie transferate catre terti, decat cu o prealabila informare a Persoanelor Vizate.

11.4. Operatorul se obliga sa nu includa in baza de date sau sa foloseasca datele persoanelor care au completat formularul disponibil pe website-ul www.superchievers.ro, in alte scopuri decat cele declarate prin prezenta Politica de Confidentialitate.

11.5. Clientii sau potentialii clienti nu vor fi supusi unui proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri).

11.6. Operatorul va prelucra datele cu caracter personal in mod legal, corect si intr-o maniera transparenta fata de Persoanele Vizate si va lua toate masurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului acestora la viata privata.

11.7. Operatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Data ultimei modificari: [] iunie 2020